PLATEBNÍ A UBYTOVACÍ PODMÍNKY

Rezervace ubytování, platební podmínky a podmínky storna rezervace. Penzion Holec pro rezervace využívá výhradně  rezervační systém umístěný na webových stránkách. Tento systém informuje zákazníka o aktuální obsazenosti všech ubytovacích kapacit penzionu. Pro závaznou rezervaci je nutné ze strany zákazníka zadat počet ubytovaných osob a  požadovaný termín ubytování.  Dle zadaných kritérií systém zákazníkovi online nabídne konfiguraci volných ubytovacích kapacit s cenami. Poskytovatel ubytování při rezervaci vyžaduje celou úhradu za poskytnuté ubytovací služby.

Na základě této informace si zákazník zvolí vyhovující typ ubytování a odešle rezervaci přes formulář.  Na základě objednávky přes rezervační systém vzniká mezi poskytovatelem ubytování a zákazníkem závazný smluvní vztah.

Odeslané osobní informace splňují nařízení GDPR a budou použity výhradně k účelu ubytování. Poskytovatel ubytování odeslané informace o zákazníkovi dále nearchivuje ani nepředává třetím stranám. Odeslané rezervační informace a iniciály zákazníka slouží výhradně jako podklady ubytovací smlouvy.

Každou odeslanou rezervaci poskytovatel ubytování následně potvrdí zákazníkovi nejpozději do 48hod.  Závazné potvrzení rezervace bude obsahovat platební propozice. Následnou úhradu poskytovatel ubytování očekává do 5. dnů. Během této doby je nutné uhradit cenu ubytování na účet č.u. 4443917369/0800, variabilní symbol bude zákazníkovi sdělen s potvrzenou rezervací.

Uhrazením ceny ubytování zákazník potvrzuje, že se seznámil s poskytovanými službami, cenou za ubytování a těmito platebními a ubytovacími podmínkami, které jsou nedílnou součástí smluvního vztahu mezi poskytovatelem ubytování a zákazníkem. Bez uhrazení ceny ubytování není možné objednávku akceptovat a po u plynutí lhůty k zaplacení ubytování je rezervace automaticky zrušena bez dalšího vyrozumění.

Zákazník má právo kdykoliv před začátkem pobytu, odstoupit od rezervace. Tuto skutečnost je povinen oznámit ubytovateli nejpozději 21 dnů před začátkem pobytu. V tomto případě má nárok na vrácení 100% zaplacené ceny.

Dle níže uvedených storno podmínek Vám bude odečtena zálohová platba. V případě, že zákazník nenastoupí pobyt, záloha propadá. 20-15 dní  30%, 14-7 dní  50%, 6-3 dnů  80%, 2-0 dnů 100%

Od 1.1.2022 se zvyšuje ubytovací  poplatek obci Dolní Dunajovice na 25 kč za osobu /noc. Tato částka se hradí pouze hotově provozovateli při příjezdu.

Závazná záloha za pobyt je ve výši 50% celkové ceny pobytu. V předem domluvených případech je možné uhradit ubytování na místě . Akceptovaná platba je výhradně bezhotovostní kartou.