REZERVACE, PLATEBNÍ A UBYTOVACÍ PODMÍNKY

Rezervace ubytování, platební podmínky a podmínky storna rezervace. Penzion Holec pro rezervace využívá výhradně rezervační systém umístěný na webových stránkách. Tento systém informuje zákazníka o aktuální obsazenosti všech ubytovacích kapacit penzionu. Pro závaznou rezervaci je nutné ze strany zákazníka zadat počet ubytovaných osob a požadovaný termín ubytování. Dle zadaných kritérií systém zákazníkovi online nabídne konfiguraci volných ubytovacích kapacit s cenami.

Na základě této informace si zákazník zvolí vyhovující typ ubytování a odešle rezervaci přes formulář. Ubytovatel vyžaduje zálohu na rezervaci ve výši 50% z celkové ceny pobytu. Po uhrazení zálohové částy na účet 227405344/0300 bude vaše rezervace potvrzena. Na základě objednávky přes rezervační systém vzniká mezi poskytovatelem ubytování a zákazníkem závazný smluvní vztah.

Odeslané osobní informace splňují nařízení GDPR a budou použity výhradně k účelu ubytování. Poskytovatel ubytování odeslané informace o zákazníkovi dále nearchivuje ani nepředává třetím stranám. Odeslané rezervační informace a iniciály zákazníka slouží výhradně jako podklady ubytovací smlouvy.

Každou uhrazenou rezervaci poskytovatel ubytování následně potvrdí zákazníkovi nejpozději do 48hod. Bude-li zákazník požadovat vystavení faktury, musí zaslat fakturační údaje předem. Následně mu bude faktura zaslána na kontaktní email. Úhradu faktury očekáváme před vaším nástupem na ubytování. Závazné potvrzení rezervace bude obsahovat platební propozice.

Potvrzením rezervace zákazník potvrzuje, že se seznámil s cenou za ubytování, platebními a ubytovacími podmínkami. Tyto podmínky jsou nedílnou součástí smluvního vztahu mezi poskytovatelem ubytování a zákazníkem.

Zákazník má právo kdykoliv před začátkem pobytu, odstoupit od rezervace. Tuto skutečnost je povinen oznámit ubytovateli nejpozději 21 dnů před začátkem pobytu. V tomto případě má nárok na vrácení 100% zaplacené ceny.

Dle níže uvedených storno podmínek Vám bude odečtena zálohová platba. V případě, že zákazník nenastoupí pobyt, záloha propadá. 20-15 dní 30%, 14-7 dní 50%, 6-3 dnů 80%, 2-0 dnů 100%

Od 1.1.2024 se zvyšuje ubytovací poplatek obci Dolní Dunajovice na 50 Kč za dospělou osobu a noc. Od tohoto poplatku jsou osvobozeny mladistvé osoby do 18let. Tato částka se hradí pouze hotově provozovateli při příjezdu.

Ubytování se hradí při příjezdu na místě. Platba je možná v hotovosti nebo platební kartou.